Der er for meget overdreven diabeteskontrol

Nogle kontrol fokuserede patienter, især blandt dem med type 1-diabetes, tackler deres angst med en overdreven stram kontrol og en selvkontrollerende adfærd. Resultatet bliver en overdrevent optimal blodsukker balance, men også en for- ringet livskvalitet.

Denne form for adfærd er det stik modsatte af manglende sygdoms- accept og må betegnes som for meget at det gode. Behandleren skal således være opmærksom på, at når visse personer oplever ineffektiv egenomsorg, så kan det føre til at tvangsprægede og selvkontrollerende tendenser blusser op hos personen. Vi har således med et reaktions- mønster at gøre, som typisk udvikles hos særligt disponerede kontrol-fokuserede individer.

Hvis du netop kender dig selv som en person der er pertentlig og har det bedst med at være i kontrol. Hvis du derudover også er kendt for at gå meget op i din diabetesregulering, må du spørge dig selv om denne adfærd går ud over din livskvalitet.

Det kan være svært at finde den rette balance imellem en overdrevent og en tilpas diabetes regulering. Men den bedste indikator er netop personens velbehag og tilfredshed med behandlingsregimet. Den gode kommunikation er det værktøj der bedst anvendes, når det skal klarlægges, hvorvidt en person med diabetes er ude i en overdrevet diabetes regulering. Det er således yderst relevant at spørge sig selv·”hvor meget bekymrer du dig om du er høj eller lav” eller “hvor meget går du op i at overholde din behandling”

Netop personer der har tendenser af tvangspræget art, beskriver måske hvordan de fortløbende må perfektionere og engagere sig i en rituel adfærd, som fx at spise præcis den samme mængde, på samme tidspunkt hver dag. Eller at måle blodsukkeret så og så mange gange på en dag. Samlet set præger det den type patienter, at deres behandlingsregime er vigtigere end deres sociale liv, deres arbejde og deres familie.

LÆS OGSÅ Ny undersøgelse viser angst og manglende accept af sukkersyge

Det er din egen oplevelse af den tvangsprægede adfærd som er nøglen til at forstå problemet. Nogle mennesker holder sig stramt og skematisk til deres diabetes relaterede aktiviteter, og justerer så andre aspekter ved livet med diabetes ind efter dette skema. De gør det dog uden at de føler det som en belastning og så er det jo fint nok.

Den gode egenomsorg er således karakteriseret ved:

    • – Et fokus på to mål: (1) at opretholde en god metabolisk kontrol, (2) og en god livskvalitet
    • – At udvise fleksibilitet i forhold til at opnå de to mål i punkt 1
    – At gøre diabetesbehandlingen og egenomsorgen til en konkret og vigtig del af livet

Så hvis du har tendens til at ofre din livskvalitet til fordel for et rigidt behandlingsregime, er det vigtigt at du søger hjælp mhp. at få løst dette problem. En terapi kunne således fokusere på “at gøre det rigtige” over for “at leve godt”.

Vejen til succes er at du finder en personlig balance mellem disse to statements. Det er vigtigt at du forstår, at den “perfekte balance” ikke er opnåelig. Ja faktisk må budskabet lyde, at perfektion kan være vejen til et sammenbrud. Ved en kombination af stor indsats og tilstrækkelig støtte og rådgivning, vil enhver person kunne finde en acceptabel tilgang til de fleste diabetesrelaterede situationer, uanset hvor vanskelige de umiddelbart synes at være.

Post Author: Alexander

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *